Harmonogram vývoz smetí

Úprava síry, Chotín - informácia o zverejnení oznámenia o zmene

 

Verejnosť má možnosť do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť na internetovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uprava-siry-chotin- , alebo osobne na Obecnom úrade Svätý Peter.

 

Oznámenie

Obecný úrad Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. mája 2018 (utorok) o 10.00 hod. v priestoroch na Obecnom úrade Svätý Peter.

 

Výberové konanie

 

Verejná vyhláška - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky oznamuje v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Kostola r. k. sv. Martina na Malej ul. vo Svätom Petre, súp. č. 1201 na parcele č. 459/2, k. ú. Svätý Peter, za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Verejná vyhláška

DEŇ ZEME - dobrovoľnícka akcia pri príležitosti Dňa Zeme 20. apríla 2018 

 

Deň Zeme 2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Svätý Peter, celo obecná čistiareň odpadových vôd

Svätý Peter, celo obecná splašková kanalizácia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Svätý Peter Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 30,31, zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 28.03.2018 obstarávať Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č. 1/2018.

 

Verejná vyhláška

Dobrovoľná vojenská príprava

 

Plagát

Brožúra

Oznam-Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie (v období od 1. 4. 2018 do 1. 7. 2018).

 

„GENERÁLNY PARDON“

 

„ÁLTALÁNOS PARDON“

 


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli