Harmonogram vývoz smetí

„Návrh” - Dodatok číslo 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter číslo 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Svätý Peter

Časť III.

 

Dodatok číslo 1/2019

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ, ktoré sa bude konat' dňa 17.04.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Pozvánka

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Vážení občania! Kontajnery na zber plastov budú postupne odstránené zo stanovíšť a z toho dôvodu, v priebehu mesiaca máj začneme zbierať plasty vo vreciach.

 

Termín zberu

Výsledky z hlasovania volieb prezidenta Slovenskej republiky 16.03.2019 v obci Svätý Peter

 

Výsledky

Vážení občania, v súvislosti s napájaním na obecnú kanalizáciu Vás informujeme, že po predložení potvrdenia o pripojení na kanalizačnú sieť obce, potvrdenú odborníkom na vodoinštaláciu, v prípade tlakovej kanalizácie, potvrdenú aj odborníkom na elektroinštaláciu s Vami Obec Svätý Peter uzatvorí Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

 

Informácia

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ, ktoré sa bude konat' dňa 27.02.2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Pozvánka

Prerozdelenie ulíc - poslaneckých obvodov obce Svätý Peter pre poslancov na obdobie 2019 - 2022

 

Prerozdelenie ulíc


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli