Harmonogram vývoz smetí

Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 2/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky ÚPN-O Svätý Peter a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 1/2009, ktprým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Svätý Peter

 

VZN č. 2/2019

Výzva - Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020

 

Výzva

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ, ktoré sa bude konat' dňa 13.11.2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Pozvánka

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ BEŠEŇOV, BRANOVO, DUBNÍK, GBELCE, JASOVÁ, NOVÁ VIESKA, RÚBAŇ, STREKOV, SVÄTÝ PETER, SVODÍN, ŠARKAN

Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č.3 (záväzná časť)

 

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ BEŠEŇOV, BRANOVO, DUBNÍK, GBELCE, JASOVÁ, NOVÁ VIESKA, RÚBAŇ, STREKOV, SVÄTÝ PETER, SVODÍN, ŠARKAN Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č.3

Územný plán obce

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

 

Správa

NÁVRH DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Svätý Peter č. 2/2016 o sume úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení seniorov, spôsobe jej určenia a platenia

 

Návrh Dodatok č. 1

Územné rozhodnutie - Rozhodnutie o umiestnení stavby: INS FTTH HURB 04 SVPT Svätý Peter OPTICKÁ SIEŤ

 

Územné rozhodnutie


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli