Harmonogram vývoz smetí

Projekt:

Budúcnosť EÚ je v našich rukách

Az EU jövője a kezünkben van

The future of the EU is in our hands

                             

 

 

 

 

Obec Svätý Peter (SK)

www.svatypeter.eu

hlavný projektový partner / főpartner / lead partner

Matica slovenská v Srbsku (SRB) projektový partner / projekt partner / project partner

Hernád Község Önkormányzata (HU)

www.hernad.hu

projektový partner / projekt partner / project partner

Dunaegyháza községi önkormányzat (HU)

www.dunaegyhaza.hu

projektový partner / projekt partner / project partner

Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania (RO)

www.slovacivrumunsku.sk

projektový partner / projekt partner / project partner

 

 

Informačný leták (SK)    

Informačný leták (HU)   

 

Privítanie hostí

 

 

 

Privítanie hostí, ubytovanie, stravovanie, organizačné práce

Vendégek fogadása, elszállásolás, étkezés, szervezési munkák

Welcoming of the guests, accommodation, eating, organization

 

 

Čítať ďalej: Privítanie hostí

Strategické plánovanie

 

Strategické plánovanie, voľné diskusné fóra

Stratégiai tervezés, kötetlen vitafórumok

Strategic planning, free debate forums

 

 

Čítať ďalej: Strategické plánovanie

Miestne problémy a migračná problematika u projektových partnerov

 

 

 

Miestne problémy a migračná problematika u projektových partnerov

Helyi problémák és a migráció problematika a projektpartnereknél

Local problems and the issue of migration in the case of project partners

 

 

Čítať ďalej: Miestne problémy

Programy pre mládež

 

Programy pre mládež

Ifjúsági programok

Youth programs

 

 

Čítať ďalej: Programy pre mládež

Kreatívne aktivity

 

Kreatívne aktivity, gastronómia

Kreatív tevékenységek, gasztronómia,

Creative activity, gastronomy

 

 

Čítať ďalej: Kreatívne aktivity

Informačný stan

 

Informačný stan, anketa

Infosátor, kérdőívek

EU information tent, questionnaires

 

 

Čítať ďalej: Informačný stan

Kultúrne, športové a spoločenské aktivity

 

Kultúrne, športové a spoločenské aktivity

Kulturális, sport és társadalmi aktivitások

Cultural, sport and societal activities

 

 

Čítať ďalej: Kultúrne, športové a spoločenské aktivity

Disseminácia a publicita projektu

 

Disseminácia a publicita projektu

Terjesztés, publicitás

Dissemination, publicity

 

 

Čítať ďalej: Disseminácia a publicita projektu 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli