Svätý Peter - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Svätý Peter
Hlavná 2
946 57 Svätý Peter

IČO: 00306436

DIČ: 2021029274

Spojenie

Telefón:

 • +421 (0) 35 76 85 283
 • +421 (0) 35 76 85 600 

Mobil: 

 • +421 (0) 905 450 897

E-mail:    

 • starosta@svatypeter.eu
 • sekretariat@svatypeter.eu
 • podatelna@svatypeter.eu
 • info@svatypeter.eu

Úradné hodiny

 • Pondelok:   8.00 - 12.00    13.00 - 15.00    
 • Streda:       8.30 - 12.00    13.00 - 16.00
 • Štvrtok:      8.00 - 12.00    13.00 - 15.00

 

Starosta obce

Tibor Hamran 

Email:  

 • starosta@svatypeter.eu
 • tibor.hamran@svaty-peter.dcom.sk

Tel.: +421 (0) 35 76 85 285

Mobil: +421 (0) 905 605 771

 

Zástupca starostu

Ing. Tihamér Gyarmati

Email:  

Tel.: +421 (0) 35 76 85 591

Mobil: +421 (0) 914 373 375

 

Hlavný kontrolór

Ing. Marta Szoboszlaiová

Email: 

 • marta.szoboszlaiova@gmail.com

Tel.: +421 (0) 35 69 11 343

 

Prednostka obecného úradu

Ing. Terézia Horváthová

Email:  

 • prednosta@svatypeter.eu
 • terezia.horvathova@svatypeter.eu

Tel.: +421 (0) 35 76 85 600
Mobil: +421 (0) 905 450 898

 

Účtovníčka

Ing. Jana Nemcsicsová           

Email: 

 • finance@svatypeter.eu
 • jana.nemcsicsova@svatypeter.eu

Tel.: +421 (0) 35 76 85 601

 

Asistent starostu obce / Podateľňa

Ing. Annamária Hamranová

Email: 

 • sekretariat@svatypeter.eu
 • annamaria.hamranova@svatypeter.eu

Tel.: +421(0) 35 76 85 283           

Mobil: +421 (0) 905 450 897

 

Matrika, evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov a listín

Denisa Pócsová

Email:  

 • matrika@svatypeter.eu
 • denisa.pocsova@svatypeter.eu           

Tel.: +421 0(0) 35 76 85 591

 

Pokladňa/Výrub stromov

Anna Nagyová

Email: 

 • pokladna@svatypeter.eu
 • anna.nagyova@svatypeter.eu

Tel.: +421 (0) 35 76 85 590

 

Mzdová učtáreň

Bc. Oľga Chytilová

Email: 

 • personal@svatypeter.eu
 • olga.chytilova@svatypeter.eu

Tel.: +421 (0) 35 76 85 590   

 

Daň z nehnuteľnosti, poplatky, sociálne veci, hlásenie v miestnom rozhlase

Bc. Erika Szabatková

Email: 

 • dane@svatypeter.eu
 • erika.szabatkova@svatypeter.eu

Tel.:  +421 (0) 35 69 11 341

 

Majetkoprávne usporiadanie pôdy

Bc. Marta Fitosová

Ing. Žaneta Németh

Email: 

 • majetok@svatypeter.eu
 • marta.fitosova@svatypeter.eu
 • zaneta.nemeth@svaty-peter.dcom.sk    

Tel.: +421 (0) 35 69 11 340

 

Koordinátor nezamestnaných, knižnica

Ing. Žaneta Németh

Email: 

 • koordinatori@svatypeter.eu
 • zaneta.nemeth@svaty-peter.dcom.sk

Tel.: +421 (0) 35 69 11 342

Knižnica: +421 (0) 35 76 82 197

 

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna pracovníčka

Bc. Priska Sipková

Eva Gubová

Email:

 •  tsp@svatypeter.eu

Tel.: +421 (0) 35 76 85 284    

Mobil: +421 (0) 918 180 647