Svätý Peter - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Informácie

Oznam

Obecný úrad Svätý Peter v zmysle VZN obce a chove a držaní zvierat 2/2006  žiada občanov, držiteľov psov, aby si psov zabezpečili tak aby sa voľne nepohybovali po obci a nerušili,  neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

Podľa § 5 ods.3.písm.a) je voľný pohyb psa zakázaný na celom území obce.Obecný úrad môže podľa § 8 ods. 1 pri porušení ustanovení tohto  nariadenia uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 165 €.