Svätý Peter - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznam pre držiteľov psov

Obecný úrad  Svätý Peter v zmysle  VZN obce a chove  a držaní zvierat  2/2006  žiada občanov, držiteľov  psov, aby si psov  zabezpečili tak aby sa voľne  nepohybovali po obci a nerušili, neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

Podľa § 5 ods.3.písm.a)  je voľný pohyb  psa zakázaný  na celom území obce. Obecný úrad môže  podľa § 8 ods.1 pri  porušení  ustanovení tohto  nariadenia uložiť  pokutu fyzickej osobe do výšky 165 €.