Svätý Peter - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 25. 11. 2022

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svätom Petre

#

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Svätý Peter

Dátum: 2. 11. 2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie
hlavného kontrolóra
obce Svätý Peter

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Dátum: 30. 10. 2022


Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

#

Špeciálny spôsob hlasovania - VOĽBY 2022

Dátum: 17. 10. 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov- dňa 29.10.2022

#

Obchodná verejná súťaž

Dátum: 25. 7. 2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti LV 4956, par. č. 6368, orná pôda o výmere 54 985 m2.
Predmetný pozemok sa nachádza v extraviláne a je určený na výstavbu priemyselného parku.

#

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Dátum: 9. 6. 2022

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

#

Návrh VZN č. 1/2022o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

Dátum: 7. 6. 2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022
o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

#

Reťaze sú zakázané!

Dátum: 16. 5. 2022

Psy sú spoločenské zvieratá – ich miesto je pri človeku.
Mnohé však strávia celý život na reťazi - osamote, bez možnosti pohybu, prístupu k vode a potrave, ošetreniu či úkrytu.

#

Mobilná aplikácia v OBRAZE

Dátum: 29. 4. 2022

Mobilná aplikácia v OBRAZE

#

Nové rehabilitačné centrum v Hurbanove

Dátum: 25. 4. 2022

Nové rehabilitačné centrum v Hurbanove

#

Takto ( ne ) udržujú občania Svätého Petra čistotu a poriadok v obci

Dátum: 11. 4. 2022

Takto ( ne ) udržujú občania Svätého Petra čistotu a poriadok v obci

#

Oznam

Dátum: 8. 4. 2022

Oznam - rozhodnutia za odvoz odpadu 2022

Oficiálne stanovisko starostu obce

Dátum: 11. 3. 2022

Oficiálne stanovisko starostu obce

#

Výzva

Dátum: 4. 3. 2022

Výzva - nahlásenie počtu utečencov

#

Prevencia obchodovania s ľuďmi_slovensko-ukrajinské hranice

Dátum: 3. 3. 2022

Prevencia obchodovania s ľuďmi-slovensko-ukrajinské hranice

#

Upozornenie!

Dátum: 15. 2. 2022

Upozornenie - podvodníci

Oznam - optická sieť vo Svätom Petre 1

Oznam - optická sieť vo Svätom Petre

Dátum: 10. 1. 2022

Oznam - optická sieť vo Svätom Petre

Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2022

Dátum: 28. 12. 2021

Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2022

Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Dátum: 23. 11. 2021

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.