Harmonogram vývoz smetí

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia skúšobnej prevádzky vodnej stavby a verejná vyhláška

 

Verejná vyhláška

Obec Svätý Peter vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Základnej školy s materskou školou Józsefa Kossányiho s VJM Svätý Peter, Školská 22, 94657 Svätý Peter 

 

Výberové konanie (Základná škola s materskou školou)

Výberové konanie (Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s VJM)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

 

Informácia (on-line registračná pokladnica) 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli