Harmonogram vývoz smetí

Navrhovaný starategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020 ÚP obce Jasová” / Spoločný územný plán obcí: Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan / uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente

 

Dokument

Malý sprievodca odpadov z domácností

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

Oznam - Értesítés (COVID - 19)

 

Obecný úrad vo Svätom Petre, oznamuje občanom, že z dôvodu výskytu vírusu COVID - 19 (koronavírus) a po prijatí opatrení zo strany Vlády SR vydáva nasledovné usmernenie:

 

Oznam

Értesítés

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 1/2019, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a výška úhrady za prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.

 

Návrh VZN č. 1/2019 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli